آشنایی با قابلیت های گزارش ساز برهان

کاربرانی که از نرم افزار برهان استفاده می کنند بامشاهده این ویدئو با برخی از قابلیت های گزارش ساز برهان آشنا می شوند. امکان ارسال به اکسل، نحوه فیلترگذاری روی گزارشات، گروه بندی گزارشات، Drill_down، گزارشات نموداری، ویرایش متون از جمله مواردی است که در این ویدئو به آن پرداخته شده است.


4 426
دوره های مرتبط
آشنایی با قابلیت های لوک آپ ها در سیستم برهان

گزارش رزرو موجودی

گزارش ماتریس حساب ها در سیستم حسابداری

ارسال به اکسل در نرم افزار برهان