اعمال محدودیت دسترسی در نمایش حساب های معین

اگر می خواهید کاربران مالی چه در گزارشات حسابداری مثل گزارش مرور حساب، چه زمان  صدور اسناد حسابداری تنها معین های محدودی را مشاهده کنند این ویژگی برای سازمان شما کاربرد دارد. در ارتباط با دسترسی روی حساب های معین دو مفهوم مستقل به ذهن می رسد. مفهوم نخست در تقریبا اغلب سیستم های حسابداری وجود دارد و آن ایجاد، ویرایش،  نمایش و حذف حساب های معین می باشد که نرم افزار برهان نیز از این قاعده مستثنی نیست. امکان دیگری که برهان ایجاد کرده دسترسی روی رکوردهای اطلاعاتی حساب های معین تعریف شده است بدین شکل که از بین حساب های معین تعریف شده می توان تعیین نمود که هر کاربر یا کاربرانی چه حساب های معینی را مشاهده نماید. مثلا اگر کسی کاربر سیستم فروش است احتمالا تنها با حساب های فروش و درآمد، حساب های دریافتنی و تخفیفات و برگشت از فروش سرو کار دارد. در صورتی که دسترسی همین پنج معین عنوان شده به وی داده شود در سیستم حسابداری در بخش صدور سند و لیست اسناد تنها همین پنج معین را می بیند. در گزارش مرور حساب و گزارشات مشابه نیز کاربر تنها تراز و گردش پنج معین دسترسی داده شده را مشاهده می کند. این قابلیت مناسب سازمان هایی است که تعداد کاربران و حدود دسترسی مشاهده اطلاعات از اهمیت بسزایی برخوردار است. برای مشاهده اطلاعات این بخش این فایل آموزشی را مشاهده فرمایید.


12 828
دوره های مرتبط
ارسال به اکسل در نرم افزار برهان | عمومی

تعریف دسته چک در سیستم یکپارچه برهان| خزانه داری

کارتابل  الکترونیکی اسناد

اعمال محدودیت دسترسی در نمایش حساب های معین